Avfallsstasjoner

NB! Elektronisk adgangskontroll er opphevet for enklere søppelkasting. Adgangsbrikkene skal derfor ikke brukes.

  • I henhold til Trondheim kommunes miljøplan, skifter vi og utbedrer vårt renovasjonssystem. Containere vil bli nedgravd i bakken slik at miljøet blir bedre. I tillegg vil vi få egen avfallssortering for glass og plast. Hver husstand vil få utlevert to brikker som brukes til å låse opp containere for tømming av rask. Nærmere info kommer
  • Ved besøk på Bytorget, Trondheim Kommune, ble det opplyst at plassering av containere i Fagerheim Alle blir berørt av reguleringsplan av 1938 og veiloven §29, slik at disse plasseringene må det søkes dispensasjon for. Det vil derfor ta litt tid før disse evt. er på plass

Slik blir de nye avfallstasjonene i Fagerheim Alle, en ut fra nr. 34 og en ut fra nr. 42:

     

Dette blir en kjempefin forbedring ift det vi har i dag. Det vil også bli likedan i O. E. Alle ut fra nr. 44 og nr. 52. Samtidig er det etablert i enden av gangveien mellom blokkene i O.E. Alle’s side avfallsstasjon for glass og plast. Disse skal alle i borettslaget benytte.

Det blir bare restavfall, papp og papir i de andre stasjonene.

Forberedelser er nå igang for nedsetting av selve søppeltårnene. I dag, 11.04.2013 ble de fire første tårnene satt på plass.

           

Leave a Reply