Beboermøte 14.desember 2015

Hei.

Vi inviterer alle beboere i Fagerheim Borettslag til beboermøte den 14.desember kl 19.00.

Det vil informeres om bla vindu og verandaprosjektet, hvor det vil vises litt mer detaljer rundt prosjektet.

Beboermøtet skal holdes i konferansesalen på Ringve.

Vi håper at så mange som mulig får til å komme.

Med vennlig hilsen
Styret i Fagerheim Borettslag.