Beboermøte og ekstraordinær generalforsamling Februar 2016

Nytt beboermøte blir Mandag 8. feb. kl 1900

Ekstraordinær generalforsamling  Torsdag 18. feb. kl 1900.

Sted er Ringve Museum, konferanse salen.