Bomiljøprisen 2014

Nå kan du foreslå dine kandidater til årets Bomiljøpris!
Som tidligere år gjelder prisene bomiljøet generelt, men i år vil TOBB også fokusere
på bidrag som har gitt god integrering.

Klassen for felles innsats/boligselskapet som helhet
Hvert år deler TOBB ut en pris til et boligselskap ved styret for å ha utviklet et godt bomiljø.
Klassen for privat initiativ/egeninnsats
TOBB gir også en individuell pris til en enkeltperson som har gjort en innsats for bomiljøet sitt.

Send inn Ditt forslag til kandidat(er), med en kort begrunnelse, sendes til
TOBB, PB 2424 – Sluppen, 7005 Trondheim v/Egil Inge Lyngen
eller på e-post til: eil@tobb.no

Frist: 5. september 2014

Bomiljø-prisen2014

Leave a Reply