You are currently viewing Dato for ordinær generalforsamling 2018

Dato for ordinær generalforsamling 2018

Ordinær generalforsamling i Fagerheim Borettslag er berammet til
07.05.2018

Saker som andelseierne ønsker behandlet av generalforsamlingen må sendes
styret v/ leder Anne Beate Lind, Olav Engelbr. Alle 46, 7040 TRONDHEIM eller til e-post anbeali@live.no

INNEN 18.03.2018

Dette gjelder ikke ordinære styresaker.


Fagerheim Borettslag
Styret