Farlig avfall hentes Tirsdag 11.02.2014 kl 07.00

Husk å sette ut din røde boks med spesialavfall i kveld eller i morgen tidlig før kl 07.00

Farlig avfall er avfall som ved uforsvarlig håndtering kan føre til alvorlig forurensning og skade naturen, dyr og mennesker.

Det er derfor viktig å ta hånd om farlig avfall og småelektrisk avfall på en måte som ivaretar miljøet. Farlig avfall er en samlebetegnelse på alt avfall som inneholder helsefarlige og miljøskadelige stoffer.

Detaljer om hva som er farlig avfall finner du i sorteringslista og under Bruk rødboksen riktig.

Alle husholdninger har fått utdelt en rødboks for å oppbevare farlig avfall. Har du mer avfall enn det boksen rommer, kan du plassere avfallet ved siden av boksen når vi henter den.

NB! Farlig avfall kan være svært skadelig. Av hensyn til barn, sett ut eska så kort tid før henting som mulig. Pass på at eska er forsvarlig lukket.

Når hentes avfallet?

Rødboksen hentes hjemme hos deg to ganger i året. Beskjed legges i postkassen din to dager før henting.

Bor du i Midtbyområdet bringer du selv rødboksen til Midtbypunkt to ganger i året. Innsamlingsdato annonseres ved oppslag på containerne.

Har du spørsmål om hentedato, ring innsamlingsbilen på telefon 952 63 533 (mandag-fredag kl 0700-1500).

Hva skjer med avfallet?

Avfall som legges i den røde boksen leveres til godkjente mottak og blir behandlet forsvarlig. Sorteringen foregår for hånd. Noe blir nøytralisert og langtidslagret, noe blir renset og noe blir brent ved svært høy temperatur.

Småelektrisk Spraybokser med gass Typisk innhold rød boks

Typisk innhold rød boks

 

Leave a Reply