You are currently viewing Forhåndsvarsel til generalforsamling 13.mai 2014

Forhåndsvarsel til generalforsamling 13.mai 2014

VARSEL OM DATO FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
FAGERHEIM BORETTSLAG
Ordinær generalforsamling i Fagerheim Borettslag er berammet til
Tirsdag 13. mai 2014.
Saker som andelseierne ønsker behandlet av generalforsamlingen må sendes styret v/
leder Ole Martin Næss, Fagerheim Alle 44, 7040 TRONDHEIM.
Send helst forslaget på e-post: oma-naes@online.no

INNEN Mandag 17. mars 2014.
Dette gjelder ikke ordinære styresaker.

Fagerheim Borettslag
Styret

Varsel om frist saker til generalforsamling ( 604386 )

Leave a Reply