You are currently viewing Fremdriftsplan for OEA

Fremdriftsplan for OEA

I linken under finner du fremdriftsplan for resterende arbeid i OEA. Ny fremdriftsplan for Fagerheim Alle kommer i starten av året.

Per Arne Holte informerer:

«Her kommer fremdriftsplan for Olav Engelbrektssons alle, som avtalt. (denne gjelder frem til og med nr. 56). Fremdriftsplanen for Fagerheim alle er ikke publisert ennå, men det ser ut til at det blir oppstart her i løpet av Januar. Som kjent, så har vi slitt litt med fremdriften på balkongene, og ligger etter fremdriftsplanen på dette. Dette skyldes flere faktorer, som at det er noe mere arbeid enn det vi først mente, samt at vi har slitt litt med bemanningen. Vi har nå fått bemannet opp balkongene, og funnet en fin rytme i denne prosessen, så nå går det unna her også, men det tar litt tid før vi er ajour.

Vi sliter litt med at enkelte beboere lagrer en del skrot ute på balkongene, og ikke etterfølger oppfordringene om å rydde til vi kommer. (dette tar mye ekstra unødvendig tid for oss).
Vinduene følger fremdriften ganske bra ut i fra planlagte timer, men vi henger ca 1,5 uke bak pr dd.»

Per Arne Holthe
Prosjektleder serviceavd.