Generalforsamling og beboermøte 2016

Husk generalforsamling i Fagerheim Borettslag førstkommende Onsdag kl 19.00 ved Ringve Museum.

Beboermøte vil bli holdt rett etter generalforsamling hvor agenda er følgende:

Informasjon om rehabiliteringen
Arrangementskomite og forestående arrangementer.
Vann- og el-sjekk
Grilling på veranda.

Vel møtt!