Informasjon om bytte av dører, porttelefon og ringeapparat

Denne informasjonen skulle i utgangspunktet deles på beboermøtet som var planlagt etter generalforsamlingen den 5.05.20. På grunn av restriksjonene som følge av koronaviruset ble ikke beboermøtet avholdt. 

Prosjektets omfang og bakgrunn for beslutningen om denne utskiftningen.

 • Skifte av alle ytterdører i inngangsparti. 
 • Skifte av alle entredører inn til leilighetene. 
  • Nye dører vil være mer brannsikre og støyreduserende en dagens dører.
 • Skifte av alle kjeller- og loftsdører. 
  • Disse dørene holder ikke kravene til brannsikring.
 • Skifte av porttelefonanlegget.
 • Skifte av ringeklokker.
 • Nytt låssystem 
  • Det eksisterende låssystemet holder på å bryte sammen.

Tilgang til leilighetene samt informasjon til beboerne.

 • Det vil bli 2- 3 besøk i hver leilighet av håndverkerne: En gang ved skifte av dører inkludert listing og en gang ved skifte av porttelefonanlegg. Muligens et besøk til dersom behov.
 • Alle får et forhåndsvarsel 1-2 uker før fra entreprenøren. Det blir deretter sendt ut varsel dagen før arbeidene skal utføres.
 • Det er to alternativer for adkomst til leilighetene. Beboer kan velge mellom følgende alternativ:
 1. Beboer er hjemme på varslet tidspunkt.
 2. Beboer har signert fullmakt til entreprenøren om at de kan låse seg inn med hovednøkkel. Entreprenøren deler ut fullmakter i den enkeltes postkasse. Underskrevne fullmakter legges i postkassen til borettslaget ved vaktmesterens kontor.
 • Beboerne har ikke anledning til å nekte entreprenøren tilgang til boligen.

Fremdrift:

 • Oppstart skifte av kjeller-  og loftsdører uke 26. Dette arbeidet vil foregå kontinuerlig uavhengig av øvrig arbeid.
 • Skifte av entredører: oppstart uke 31. Prøveoppgang blir i OEA 46. Varighet skifte av alle dører ca. 10 til 12 uker. FA 46 blir siste oppgang.
 • De gamle låssylindrene vil bli montert i de nye dørene midlertidig. De nye lås-sylindrene sammen med porttelefonanlegget vil bli montert oppgang for oppgang umiddelbart etter skifte av dører. Det vil være noen dagers etterslep.
 • Ytterdørene vil bli gjort innenfor det samme tidsrommet.
 • Beboerne vil få en mer detaljert fremdriftsplan før oppstart av prosjektet.

Profilert listverk

 • Noen leiligheter har profilert listverk rundt entredøren i sin leilighet. 
 • Prosjektet leverer og monterer 12×70 mm glatt listverk ferdig malt. Dersom man ønsker profilert listverk, må den enkelte besørge og bekoste det selv. Da må listverket stå klart til bruk når håndverkerne kommer.

Slagretning på dører.

 • Styret har valgt å snu slagretningen på dørene. Det vil si at dørene vil slå utover og ikke inn i gangen. Gjelder alle dører bortsett fra 1-roms leilighetene.

Arbeidstid og base for arbeidet:

 • Mellom 07 og 16 mandag-fredag.
 • Base for arbeiderne vil være ved paviljongen og på gangstien hvor vi pleier å ha kontainerne.

Facebookgruppen i borettslaget og klager

 • Det er ikke tillatt å spre bilder og negativ omtale av entreprenøren generelt eller arbeiderne spesielt gjennom sosiale kanaler. 
 • Klager på utført arbeid eller andre forhold skal gå direkte til entreprenør eller TOBB.
 • Klaging på håndverkerne med tekst eller bilder på Facebookgruppen til Fagerheim Borettslag kan resultere i politianmeldelse.

Mvh
Styret