Informasjon om TV/Bredbånd

Styret har bestemt at borettslaget oppgraderer den gamle avtalen Komplett 10 til Komplett 75. Dette er en TV/Bredbånds-pakke levert av Telenor (tidligere Canal Digital). Vedlagt ser dere informasjonsskrivet som vi har fått tilsendt fra Telenor.