You are currently viewing Julehilsen

Julehilsen

Til alle beboerne i Fargerheim Borettslag

Styret i Fagerheim borettslag har vedtatt å gi alle beboerne Mudin (avløpsåpner) og nye røykvarslere til jul.

Dette kan hentes ved vaktmesterkontoret onsdag 2. og torsdag 3 jan. mellom kl 1700 og 1900 begge dagene.

Når det gjelder dugg på vinduene har styret fått tak i følgende lenke som kanskje kan svare på noen av spørsmålene: https://goo.gl/Ao9qPw

Med dette vil styret ønske alle beboerne ei riktig god jul og godt nyttår.

Mvh
Styret