Kan du tenke deg et styreverv i Fagerheim borettslag?

På Generalforsamling i Fagerheim Borettslag i begynnelsen av mai (dato kommer senere) skal det velges ny leder, to styremedlemmer (to år) og tre varamedlemmer (ett år) til styret. I tillegg skal det også velges tre medlemmer til valgkomiteen. Styret konstituerer seg selv etter generalforsamlingen.

Styret skal lede borettslaget i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i generalforsamlingen.

Styret kan treffe vedtak i alle saker med mindre beslutningsmyndigheten ved lov eller vedtekter er flyttet til generalforsamlingen.

Styreleder er sammen med styret, ansvarlig for budsjettstyring og økonomioppfølging, innkaller til og leder styremøtene, sikrer at styret fatter lovlige vedtak og sørger for at disse gjennomføres på en tilfredsstillende måte, til beste for beboerne og borettslaget.

Å være styremedlem innebærer aktiv deltagelse på styremøter, at man setter seg inn i aktuelle problemstillinger, drøfter innhold i styresaker og fatter beslutninger.

  • Styremøter gjennomføres ca. en gang pr. måned.
  • Styrevervet kompenseres etter ansvar og oppmøte på styremøter.
  • Styremedlemmene tilbys kurs i styrearbeid i regi av TOBB.

Som varamedlem må en delta på styremøter når styremedlemmer melder frafall.

Om du ønsker å vite mer om styrearbeidet, ta kontakt med styreleder Anne Beate Lind mobil 988 45 655

Hvis du kan tenke deg å bli leder, styremedlem, varamedlem eller medlem av valgkomiteen, eller vil anbefale andre kandidater, ta kontakt med:

Inga Grøtte, mobil 416 55 329
Beatriz Almarza Galdon, mobil 411 70 143
Stig Are Thrane, mobil 959 46 169

FRIST: søndag 1.mars.

Velkommen til valg!