Mail fra TOBB til Fagerheim Borettslag

I anledning TOBBs samarbeid med borettslaget deres vil det i disse dager gjennomføres fotografering/dokumentasjon av borettslaget. Dokumentasjonen vil utføres av en drone som kommer til å flyve over bebyggelsen. Det vil være mulig å gjenkjenne menneskeskikkelse på bildene, men det er ikke mulig å gjenkjenne enkeltpersoner. Det tas hensyn til GDPR og regelverk for fotografering av enkeltpersoner. Arbeidet vil gjennomføres og sluttføres i august måned. Vi setter pris på at informasjonen kan videreformidles til deres beboere.

Evt. spørsmål kan rettes til Andrea Øye Grendal på ag@tobb.no.

TOBB ser frem til å besøke deres borettslag.

Med vennlig hilsen
Boligbyggelaget TOBB