Nabovarsel for veiarbeid i Fagerheim Alle i høst

Hei alle.

Vi har mottatt et nabovarsel fra Trondheim kommune på arbeid med vann og avløp i Fagerheim Alle.

Arbeidet vil starte i høst en gang og vil foregå i Fagerheim Alle fra krysset ved Pianist Sandbergs vei/Fagerheim alle og opp til den store gressplenen nedenfor vårt borettslag, mot Fagerheimbukta.
09.09

Dette vil/kan medføre litt omkjøring i perioden mens de holder på.

Her er utklipp fra nabovarselet:

I forbindelse med store nedbørsmengder sommeren 2014 ble flere kjellere i Ladeområdet oversvømt av vann. Kommunen har derfor besluttet å gjøre tiltak på fem ulike steder på ledningsnettet for å forebygge lignende hendelser. I Fagerheim Alle skal det legges nye vann og avløpsledninger og fra Smedstuveien skal det legges en ny overvannsledning. Arbeidet starter opp i høst. Noe omkjøring må muligens påregnes.