Nye arkitektbilder for verandaprosjektet 19.11.2015

På grunn av nye krav til opphenging av verandaer så har arkitekten tegnet et nytt forslag til hvordan verandaene monteres.

1


2

Dette forslaget går ut på å ta bort den ytre stolpen på verandaene og montere en søyle inntil veggen som festes godt til murveggen innenfor teglsteinene.

3

Her er verandaene hengt opp inne ved veggen og har et opphengstag gående skrått ut fra veggen.
I tillegg er avløpsrenne montert inne ved veggen, men verandaene vil ha fall utover.

4

Her er et annet alternativ hvor det går renner fra utkanten av verandaen inn til veggen under alle verandaer.

5

Se også vedlagte filer for mer detaljer.

1512 A2.2 C Balkong Type 3

1512 A2.3 B Balkong Type 4

1512 A2.3 C Balkong Type 4

1512 A2.1 B Balkong Type 1 _ Type 2

1512 A2.1 C Balkong Type 1 _ Type 2

1512 A2.2 B Balkong Type 3