Addresse

Olav Engelbrektsons Allé 40
7040 Trondheim

Telefon

Styreleder: Lars Olav Mogstad
958 35 017

Epost

fagerheimborettslag@styrepost.no