Addresse

Olav Engelbrektsons Alle 40
7040 Trondheim

Telefon

Styreleder: Hilde Beate aune
920 300 35

Epost

fagerheimborettslag@styrepost.no