You are currently viewing Oppdatering på vindu og verandaprosjekt Oktober 2015

Oppdatering på vindu og verandaprosjekt Oktober 2015

Vi i styret ønsker nå å informere litt hvor langt i prosessen vi har kommet i prosjektet med oppgraderinger av vinduer og verandaer.

Vi har nå fått litt mer bilder/tegninger fra arkitekten og ønsker å dele dette med alle beboere i Fagerheim Borettslag.

Planen er å skifte ut de verandaer vi har i dag med helt nye, hvor hele verandaene fjernes og støttestolpene ytterst også byttes ut.
Da vi i alle fall er nødt til å gjøre vedlikehold på de verandaer som er i dag så ønsker vi i stedet å oppgradere verandaene.

I forbindelse med at de byttes ut, noe som er tenkt å gjøres samtidig som det byttes ut vinduer og verandadører, så vil størrelsene på verandaene bli økt med ca 2kvm, litt avhengig av type leilighet.

veranda1

Merk at dette er utkast til hvordan de kan se ut på fasongen, men materialer på gulv, gelender og skillevegg ikke er satt.

Det vil bli invitert til et beboermøte hvor de forskjellige alternativer vil bli beskrevet med de fordeler og ulemper dette har.

Det vil deretter bli en ekstraordinær generalforsamling hvor det vil bli stemt over de forskjellige alternativer.

Dette bildet viser hvordan det er tenkt at verandaene på 3-roms leilighetene skal slås sammen med en skillevegg som gir en liten lengdeøkning samt utvide ca 0,5m i dybden på verandaen. Dette vil til sammen gi en økning på ca 2kvm.
veranda2 Vi tenker ikke å ha helt gjennomsiktige gelendre, men for at illustrasjonen skal se bedre ut og en skal kunne se hva som er bak så er de gjennomsiktige på disse bildene.

Det vil bli sendt ut nabovarsel til beboere i blokkene på andre siden av Olav Engelbrektsons alle da en forandring på verandaene vil gi annen utsikt til dem.
Nabovarselet som sendes vil ikke inneholde detaljer i material-valg da dette ikke er nødvendig, men de vil beskrive størrelsesendringene på verandaene.
Dette er et utklipp fra hva som vil bli sendt i nabovarselet.

veranda3

veranda4

Her er illustrasjoner av verandaer for 1 og 2-roms leiligheter.
De vil bli utvidet i dybden, men vil ikke bli slått sammen da dette vil hindre for mye av lyset til vinduene. Verandaene for 2-roms leil. vil bli utvidet med ca 2kvm mens for 1-roms leil. så blir det ca 1,5kvm.

veranda5

Videre kan dere se at leilighetene på hjørnene her er tenkt å utvides kun i lengden da de ellers vil komme over bilveien nedenfor.

veranda6

Her er siste type leilighet med forslag til hvordan disse kan bli. Verandaene til 4-roms leilighetene tenkes å utvides med 0,5m i dybden som gir ca 2kvm i økning i størrelse.

mvh
på vegne av Styret i Fagerheim Borettslag, Andreas Eide

Her er tegninger som vil bli vedlagt nabovarselet:
1512 A1.1 B Fasader
1512 A1.2 B Fasader

Og her er litt mer detaljerte tegninger fra arkitekten:
1512 01 B Nye balkonger

1512 A2.1 A Balkong type 1 og 2

1512 A2.2 A Balkong type 3

1512 A2.3 A Balkong type 4

1512 A2.3 A Balkong type 5, 7 og 8

PDF versjon av denne informasjonen:
Oppdatering på Vindu og veranda-prosjektet