Våropprydding

TIRSDAG 14/4 VIL DET BLI UTPLASSERT CONTAINER PÅ GANGVEIEN MELLOM OLAV ENGELBREKTSONS ALLÈ OG FAGERHEIM ALLÈ MANDAG 21/4.

CONTAINERNE VIL BLI TØMT ETTER BEHOV.

DEN SOM HAR BEHOV FOR HJELP TIL Å KASTE KAN SETTE DETTE UTENFOR OPPGANGEN SÅ VIL VAKTMESTRENE FJERNE DET.

ELEKTRISK MATERIELL SETTES UTENFOR CONTAINER.

HUSK Å IKKE KASTE FARLIG AVFALL, BILDEKK, FELGER, BATTERIER O.L

STYRET